Kit Biasiswa

87 Senarai Biasiswa & Pinjaman Pelajaran Malaysia 2013 / 2014

Followers

Doa Untuk MH370

Doa Untuk MH370
MAS MH370

Sejarah SPM : Analisis Perincian Tajuk Sejarah SPM 2012

Sejarah SPM : Analisis Perincian Tajuk Sejarah SPM 2012

Ini hanyalah jangkaan berdasarkan soalan-soalan trial negeri,jadi manfaatkan semaksima yang mungkin.Jika kalian serius dan disiplin membuat rujukan dan latihan sejarah,tak mustahil A+++++++++++…
BAB 1 TAMADUN AWAL Tamadun Hwang Ho ( MELAKA )
1.Dua buah dinasti yang memerintah
2.Sumbangan
3.Kemajuan dalam pertanian
4.Usaha membangunkan sektor pertanianBAB 2 PENINGKATAN TAMADUN Tamadun China dan India ( KELANTAN,PERAK, SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING, SBP)
1.Sumbangan dalam ekonomi – pertanian dan perdagangan
2.Monumen tinggalan sejarah
3.Pendidikan, senibina, sains dan teknologi ( semua tamadun )
4.Kebaikan persatuan perdagangan dan perusahaan
5.Bagaimana ekonomi Negara dapat ditingkatkan (KBKK)
6.Mengapa masyarakat memajukan sains dan teknologi (KBKK)
7.Kesan perkembangan sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia (KBKK)
8.Usaha meningkatkan kemajuan sains dan teknologi (KBKK)
BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
Kerajaan Maritim (KEDAH TUA DAN SRIVIJAYA)(JPN KEDAH)
1.Faktor perkembangan
2.Srivijaya sebagai kerajaan maritime
3.Kemajuan dalam bidang perdagangan (KBKK)

Pengaruh Hindu dan Buddha ( NEGERI SEMBILAN )
1.Cara kedatangan
2.Pengaruh Hindu Buddha dalam pentadbiran kerajaan awal
3.Mengapa perlu pertahankan institusi berja di Malaysia (KBKK)

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Hijrah (KEDAH, KELANTAN, TERENGGANU,SELANGOR,NEGERI SEMBILAN, MERSING)
1.Maksud
2.Sebab hijrah
3.Peristiwa hijrah
4.Kepentingan hijrah
5.Piagam Madinah
6.Cara nabi Muhammad s.a.w sebar Islam di Madinah
7.Iktibar peristiwa hijrah (KBKK)
8.Ciri-ciri kepimpinan nabi (KBKK)

Pembukaan Semula Kota Makkah(PERAK)
1.Faktor Pembukaan Kota Makkah
2.Kepentingan pembukaan
3.Iktibar pembukaan semula Makkah
4.Peperangan dalam Islam  – tujuan, garispanduan, cara elak peperangan

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGAN PertembunganTamadun Islam denganTamadun lain di dunia(PERAK, SBP)
1.Cara pertembungan
2.Tamadun terlibat
3.Kesan pertembungan
4.Mengapa Negara perlu tingkatkan kecemerlangan dalam pendidikan(KBKK)
5.Bagaimana anda membantu Negara membina kecemerlangan dalam pendidikan ( KBKK)

BAB 8 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT Kedatangan Islam ke Tanah Melayu( TERENGGANU,MELAKA,KELANTAN)
1.Peranan pendakwah Islam di Asia Tenggara.
2.Kesan dalam pemerintahan/pentadbiran dan perundangan
3.Kesan dalam ekonomi – perdagangan, matawang, cukai
4.Ciri-ciri menjadi pemimpin (KBKK)
5.Sumbangan bidang perdagangan kepada Negara ( KBKK)
6.Kesan penyebaran Islam terhadap cara hidup
7.Langkah mengekalkan Malaysia kuasa perdagangan (KBKK)BAB 9 PERKEMBANGAN  DI EROPAH Perkembangan di Eropah ( KELANTAN, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, SBP)
1.Zaman Gelap – maksud, sebab terjadi, ciri,  sebab berjaya keluar dari zaman gelap, mengapaperdagangan  tidak berkembang
2.Peranan baron
3.Keadaan petani zaman gelap
4.Perubahan pada Zaman Kemuncak Pertengahan
5.Faktor zaman gelap berakhir
6.Perbandingan sistem feudal dengan Ker. Melayu Melaka.
7.Revolusi Pertanian dan Perindustrian.
8.Iktibar zaman gelap/ bagaimana mampu menyaingi kemajuan Eropah (KBKK)
9.Usaha bagi elakkan zaman gelap berlaku di negara kita. (KBKK)

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA( TERENGGANU) Kesan-kesan Dasar Ekonomi:
1.Peraturan Tanah sebelum dan selepas kedatanagan British
2.Tujuan peraturan tanah
3.Dua jenis tanah yang diperkenalkan British
4.Peningkatan nilai tanah masa kini – mengapa (KBKK)
5.Cara memajukan sektor hartanah – (KBKK)

TINGKATAN 5
BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA(MELAKA)
1.Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara
2.Perkembangan nasionalisme di Filipina dan Indonesia
3.Tindakan elakkan penjajahan (KBKK)

BAB 2            NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA(KEDAH, KELANTAN, PERAK,SELANGOR, NEGERI SEMBILAN, MELAKA, MERSING, TERENGGANU, SBP)
1.Faktor pemangkin
2.Gerakan Islah – tokoh, maksud, akhbar, isu perjuangan, halangan,
3.Persatuan Melayu – tujuan, kejayaan dicapai, kegiatan
4.Kesatuan Melayu Muda -  perkembangan , matlamat
5.Faedah menyertai persatuan di sekolah (KBKK)
6.Sikap pemimpin persatuan yang boleh dicontohi (KBKK)
7.Cara membangkitkan nasionalisme di Negara kita (KBKK)
8.Aktiviti memupuk semangat patriotic (KBKK)
9.Islah membantu memaju pemikiran / sumbangan gerakan Islah (KBKK)
10.Cabaran Malaysia menjadi negara maju (KBKK)
11.Adakah system pendidikan Malaysia dapat lahirkan modal insan cemerlang ? Nyatakan alasan. (KBKK)BAB 3 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA ( KEDAH)
1.Warisan Kesultanan Melayu Melaka
2.Unsur demokrasi dalam adat perpatih di Negeri Sembilan
3.Sebab-sebab institusi raja perlu dihormati (KBKK)

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA (PERAK , NEGERI SEMBILAN )
1.Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
-  Tokoh terlibat, isu menjadi panduan
-  Suruhanjaya Reid – peranan
-  Isi kandungan PTM 1957
-  Kepentingan PTM 1957
2.Bagaimana PTM mendapat kemerdekaan (KBKK)
3.Sumbangan anda mengisi kemerdekaan (KBKK)

BAB 6 PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGANU, PERAK , SELANGOR, NEGERI SEMBILAN , SBP, MELAKA, MERSING, KEDAH )
1.Pembentukan Malaysia
-  Cadangan
-  Negeri yang terlibat
-  Faktor
-  Reaksi
-  Langkah kearah pembentukan
-  Manfaat penubuhan Malaysia
-  Iktibar menjayakan penubuhan Malaysia.

2.SuruhanjayaCobbold
-  Nama ahli
-  Tujuan penubuhan
-  Cadangan

3.Faedah pembentukan Malaysia (KBKK)
4.Bagaimana menjayakan gagasan Malaysia (KBKK)
5.Kerjasama kearah pembentukan Malaysia (KBKK)
6.Ciri-ciri kepimpinan pemimpin dalam usaha pembentukan Malaysia (KBKK)
7.Konsep 1Malaysia sumbangan kepada kemajuan negara(KBKK)BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA (KELANTAN, TERENGGANU, NEGERI SEMBILAN )
1.Pilihanraya – SPR, Syarat pengundi, Calon, Proses pilihan raya, kepentingan pilihan raya
2.Badan Perundangan – syarat ahli dewan Negara, fungsi badan perundangan, proses lulus undang-undang
3.Peranan anda pastikan pilihan raya berkesan (KBKK)
4.Wajarkah pilihan raya diadakan di sekolah(KBKK)
5.Peranan generasi muda dalam memperkukuhkan system pemerintahan Negara (KBKK)
6.Sebab-sebab badan kehakiman diperlukan di setiap negara (KBKK)

BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN (PERAK, SBP, KEDAH, SELANGOR,TERENGGANU )
1.Pembangunan dan Perpaduan Bangsa
a.Laporan Barnes
b.Penyata Razak
c.Akhta Bahasa Kebangsaan
d.Dasar Kebudayaan Kebangsaan
e.Sukan Untuk Perpaduan – bagaimana boleh pupuk perpaduan
f.Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KBKK)
g.Cadangan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia (KBKK)
h.Kepentingan perpaduan kepada Negara(KBKK)
i.Wawasan 2020 – tanggungjawab rakyat (KBKK)

2.Rukun Negara  – mengapa diperkenalkan


BAB 9 MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA(KELANTAN, KEDAH, TERENGGANU, MELAKA, NEGERI SEMBILAN, MERSING, PERAK,SBP)
1.Dasar Luar Malaysia – asas penggubalan, mengapa perlu jalin hubungan dengan negara luar (KBKK), cara tingkatkan imej Negara (KBKK)
2.Perang Dunia 1 -  faktor,peristiwa, kesan,
3.Perang Dunia Kedua – sebab, kesan
4.Malaysia dalam pertubuhan serantau – faedah, sumbangan, kejayaan
5.Langkah elak peperangan dan mewujudkan kesejahteraan (KBKK)
6.Kepentingan semangat setiakawan (KBKK)

Sumber JPN/GC SEJARAH KELANTAN 2012

Comments (0)

Post a Comment

Powered by Blogger.