Malaysia

Kit Biasiswa

87 Senarai Biasiswa & Pinjaman Pelajaran Malaysia 2013 / 2014

Followers

Sejarah Kewujudan Blog Ini

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Blog ini adalah blog peribadi saya berkaitan intervensi . Intervensi atau pemulihan yang difokuskan kepada pelajar yang lemah atahap penguasaan Membaca dan menulis pada tahun 2013.Kebetulan, ramai peserta intervensi saya pada tahun tersebut terdiri daripada anak PERHATI. Oleh itu kedapatan entry yang terlalu ringkas. Bagaimanapun, tiada gambar progam buat masa ini saya muatnaik di sini kerana bekas pelajar-pelajar di bawah seliaan saya tidak mahu wajah mereka dimuatnaik di sini.

Blog ini diwujudkan bagi memudahkan saya membuat rujukan dan berkongsi bahan secara online. Ini adalah kerana saya terlibat dengan Program Intervensi Tingkatan 3 dan 5 (Calon PT3 dan SPM ) ketika saya masih bertugas di SMK Lepar Hilir.

Selain memuatkan bahan Bahasa Melayu, bahan berkaitan SPM Matapelajaran Sejarah turut saya muatkan di sini sebagai kemudahan untuk saya menjalankan tugas pemulihan secara lebih berfokus. Ini kerana, mulai tahun 2013, matapelajaran Sejarah merupakan matapelajaran wajib lulus SPM. Selain itu, Sejarah juga merupakan option saya di universiti dahulu.

Program yang saya ringkaskan kepada PRODTAS adalah ringkasan kepada akronim Program Pemulihan Bahasa Melayu, Pemantapan Jatidiri dan Takhsin Solat.

Kini, saya tidak lagi bertugas di SMK Lepar Hilir. Namun blog ini terus saya wujudkan sebagai khidmat sosial saya kepada masyarakat, InshaAllah. Blog ini terus diwujudkan atas sokongan Pengetua SMK Lepar Hilir 2016, Encik Shaharin b Abdullah. Begitu juga, terima kasih atas sokongan En Rahimin, Pegawai PPD Kuantan.

Semoga Allah membantu saya dan memudahkan urusan saya di tempat kerja saya yang baru. Kepada sahabat-sahabat yang mengenali saya dari dahulu iaitu ketika saya sebagai seorang 'bed-ridden', terima kasih atas doa dan sokongan kalian yang tidak pernah henti-henti. Khususnya kepada sahabat-sahabat guru di SMK Jengka Pusat 2 dan MGKK Maran, Pahang. Juga ucapa terima kasih kepada MGKK Kuantan (Puan Shireen Abdul Latif, Pengerusi MGKK Kuantan) dan MGKK Pahang (Presiden Cikgu Hasmawi dan Mantan Presiden Cikgu Rizal )serta khusunya buat warga pendidik serta masyarakat penduduk Felda Lepar Hilir, Kuantan, Pahang. Semoga di atas nikmat kesihatan kini, dapat saya manfaatkan untuk mereka yang memerlukannya. Amin. Semoga Allah SWT memberkati usaha murni kita. Amin.


Soalan Sejarah SPM 2009 Contoh Jawapan Esei untuk SPM 2009

Soalan Sejarah SPM 2009 Contoh Jawapan Esei untuk SPM 2009 

 


(a) Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M? [6 markah]

Kerajaan Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 Masihi bersamaan 132 Hijrah dengan
pertolongan pelbagai pihak, terutamanya puak Syiah melalui suatu revolusi yang
dipanggil  Revolusi Abbaysiyah.

Pada peringkat awal gerakan ini telah ditaja oleh Ali bin Abdullah yang bergerak
secara sulit.Semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini telah dijalankan
secara terbuka.

Golongan telah menggunakan nama Ahlul Bait ( keluarga Nabi Muhammad s.a.w ) untuk
mendapatkan sokongan.

Bandar Khurasan,Kufah dan Humaimah telah dijadikan sebagai pusat operasi.
Revolusi ini mula dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan berpusat di Khurasan dan
Salamah al-Khallal yang berpusat di Kufah.

Pada tahun 750 Masihi, mereka telah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyyah dan mendirikan kerajaan baru yang dipanggil kerajaan Abbasiyah.



(b ) Terangkan lima faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah. [10 markah]

Faktor yang membolehkan Kota Baghdad muncul sebagai sebuah pusat kegiatan intelektual
pada zaman Kerajaan Bani Abbasiah ialah Berlaku kegiatan bercorak ilmiah yang pesat melalui
penulisan, terjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab.
Kegiatan ilmiah tersebut telah melahirkan ramai tokoh, ahli bahasa dan sastera yang serba boleh
serta tokoh lain dalam bidang ilmu lain, seperti astronomi, astrologi, matematik, perubatan, seni
muzik dan falsafah.
Sebuah institusi keilmuan telah ditubuhkan semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid iait
BaitulHikmah. Penubuhan Institusi ini juga telah membolehkan kota Baghdad muncul sebagai
sebuah pusat kegiatan intelektual pada zaman kerajaan Bani Abbasiah.
Institusi ini telah mengalami perkembangan yang pesat semasa pemerintahan Al-Makmun.
Kegiatan utama Baitulhikmah ini ialah untuk memperterjemahkan karya falsafah dan sains
terutamanya bahasa Yunani.
Usaha-usaha perterjemahan karya-karya dalam bahas Yunani, Sanskrit dan suriani telah
mengalakkanlagi perlkembangan intelektual pada waktu itu di kota Baghdad.
Kegiatan penulisan yang dilakukan adalah adalah mengikut tiga tahap iaitu :
Tahap pertama – mencatat segala idea atau percakapan, Tahapkedua – mengumpulkan segala
idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammads.a.w ke dalam sebuah buku.
Tahap ketika ialah Mengarang – ia dilakukan dengan teliti kerana segala yang dicatatkan itu diatur
ke dalam bahagian dan bab tertentu, serta berbeza antara satu sama lain.
Golongan ulama juga turut terlibat dalam bidang penulisan, contohnya pada tahun 761 Masihi,
ramai ulama telah mulamenyusun hadis dan menghasilkan Tulisan dalam bidang fekah, tafsir,
sejarah dan sebagainya.
Perkembangan bidang intelektual ini telah memperlihatkan orang Islam bukan sahaja
memperterjemahkan malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang
diterjemahkan ke dalambahasa Arab.
Mereka juga telahmembuat penambahan dan pembaharuan yang sangat tinggi nilainya.

(c) Berdasarkan pencapaian kerajaan Islam, bagaimanakah generasi hari ini dapat menjadikan
Malaysia sebagai sebuah pusat ilmu pegetahuan yang terkemuka di dunia [4 markah]


Generasi hari ini dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat ilmu pegetahuan yang terkemuka di dunia dengan menguasai menguasai bahasa Inggeris dan bahasa lain yang penting di dunia.
Mereka juga perlu memperterjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan kepada bahasa melayu agar semua penduduk di Malaysia akan memperolehi manfaat dari usaha tersebut.
Generasi hari ini juga perlu mempunyai kebolehan mengolah buku yang diterjemahkan dengan menambahbaikan lagi terhadap buku yang diterjemah.
Generasi hari ini juga perlu menguasai pelbagai bidang dan cabang ilmu yang terdapat pada hari ini agar pengetahuan mereka tidak terbatas kepada sesuatu ilmu sahaja
Mereka harus berani Meneroka bidang-bidang baru yang belum diterokai oleh bangsa lain agar Negara kita berada di barisan depan di dalam bidang baru tersebut.
Generasi hari ini juga perlu menghasilkan banyak karya-karya sendiri hasil daripada penyelidikan yang berterusan
Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat ilmu pengetahuan semua generasi hari ini perlu berfikiran terbuka dan mampu berfikir tentang sesuatu pekara sera dapat manfaat ilmu tersebut kepada Negara.











Comments (0)

Post a Comment

Powered by Blogger.